Print

Rentenormeringen

Kies de gewenste rentenormering.

Lange rente
De lange rente geldt voor leningen met een rentefixatieperiode van minimaal twee jaar én voor leningen afgesloten ná 1 januari 2009 met een looptijd van 2 jaar of meer, in combinatie met een renteswap.

Korte rente
De korte rente geldt voor alle overige leningen. Als maximum voor deze leningen geldt het saldo van enerzijds het financieringsvolume (zoals beschreven in de beleidsregel Rente) en anderzijds het totaal van de lange leningen en het eigen vermogen.