Print

In beleid en regels vindt u beleidsregels, circulaires, nadere regels, tarieven, prestaties en formulieren van de NZa. Ook vindt u hier informatie over de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet marktordening gezondheidszorg.

Hoe zoek ik naar beleid en regels?

Op de website zijn de beleidsregels, nadere regels en circulaires gegroepeerd naar soort zorg of het onderwerp waarop het beleid van toepassing is. Door filters in te stellen kunt u uw zoekvraag verfijnen. Weet u het nummer van een document? Voer deze dan rechtstreeks in de zoekfunctie rechtsboven aan de website en kies voor zoeken binnen beleidsregels, nadere regels of circulaires.