Wie kan allemaal de aangeleverde data inzien?

De ingevulde gegevens van een ziekenhuis kunnen worden ingezien door de NZa, andere ziekenhuizen binnen eenzelfde ROAZ-regio en organisaties die zitting hebben in de ROAZ-regio waar het ziekenhuis onder valt. Tot slot heeft de LCPS inzicht in deze data, vanwege de afhankelijkheden die er zijn tussen de capaciteit voor Covid-zorg en non-Covid zorg.

Terug naar Veelgestelde vragen Zorgbeeldportaal