Wie kan allemaal de aangeleverde data inzien?

De ingevulde gegevens van een ziekenhuis kunnen worden ingezien door de NZa, andere ziekenhuizen binnen eenzelfde ROAZ-regio en organisaties die zitting hebben in de ROAZ-regio waar het ziekenhuis onder valt. Ook de representerende zorgverzekeraars hebben vanuit hun rol binnen de Roaz toegang. Tot slot heeft de LCPS inzicht in deze data, vanwege de afhankelijkheden die er zijn tussen de capaciteit voor Covid-zorg en non-Covid zorg.

Terug naar Veelgestelde vragen Zorgbeeldportaal