Wat is de definitie van het ordermoment bij de behandeling? En mag ik de invoerdatum van de afspraak als orderdatum gebruiken?

De orderdatum is de datum waarop de instelling, op verzoek van een patiënt of arts, een afspraak maakt voor een behandeling. Wanneer reeds op een eerdere datum is vastgesteld dat een behandeling noodzakelijk is, dan geldt die eerdere datum als orderdatum.
In de meeste gevallen zal de orderdatum de datum zijn waarop de instelling de afspraak voor de behandeling maakt. 

Het kan in de praktijk voorkomen dat op een eerdere datum de noodzaak van de behandeling is vastgesteld dan de datum waarop de afspraak wordt gemaakt. Een patiënt wordt in deze gevallen vaak eerst op een wachtlijst geplaatst. Als de noodzaak eerder is vastgesteld dan wordt die datum als orderdatum gehanteerd, in dit voorbeeld wordt dus ook de tijd dat een patiënt op de wachtlijst staat meegerekend. 

Alleen wanneer de invoerdatum voldoet aan de definitie voor orderdatum mag deze datum gebruikt worden.