Wat doet de NZa met deze data?

De NZa stelt deze data beschikbaar aan de verschillende ROAZ-regio’s via het zorgbeeldportaal. Zij kunnen deze data gebruiken om actueel inzicht te genereren in de beschikbare capaciteit van (non)Covid zorg binnen hun regio en kunnen zodoende effectief sturen op een zo veel als mogelijk gelijke verdeling van de druk van (non) covid zorg; zowel regionaal en bovenregionaal. Daarnaast kan de NZa de data gebruiken voor het monitoren van de toegankelijkheid van de reguliere ziekenhuiszorg; zoals de periodieke NZa-rapportages over de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg. Tot slot heeft de LCPS inzicht in deze data, vanwege de afhankelijkheden die er zijn tussen de capaciteit voor Covid-zorg en non-Covid zorg.  

Terug naar Veelgestelde vragen Zorgbeeldportaal