Wat vul ik in als ik een bepaalde zorgsoort niet of te weinig lever? Wat vul ik in als er minder dan 5 afspraken zijn gemaakt?

Wanneer u zorg niet aanbiedt (zoals beschreven in bijlage 1 van de Regeling Aanlevering wachttijden medisch-specialistische zorg – NR/REG-2127), kunt u deze verwijderen uit de lijst van de vestiging in het Zorgbeeldportaal. Ga naar de knop 'Bewerken/bevestigen'. Hier kunt u uw zorgaanbod wijzigen per vestiging door het toevoegen en/of verwijderen van behandelingen, diagnostiek en polikliniekbezoek per (sub)specialisme. 

Let op: andere soorten zorg dan beschreven in bijlage 1 van de Regeling Aanlevering wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG-2127) kunt u niet toevoegen. Aanlevering van wachttijden voor behandeling blijft achterwege, indien er op de peildatum voor een behandeling op basis van de weergaven in bijlage 1, behorend bij deze regeling, minder dan 5 waarnemingen (van de rekenkundige wachttijd) zijn. Dus op basis van minimaal 5 waarnemingen (geplande afspraken). Er is een minimum van 5 afspraken in verband met betrouwbaarheid en herleidbaarheid van de gegevens.

Levert u geen enkele zorg uit bijlage 1 van de Regeling Aanlevering wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG-2127)? 
Stuur een e-mail naar info@nza.nl onder vermelding van ‘Uitzetten zorg in Zorgbeeldportaal’. Vermeld daarin de naam en KvK-ondernemingsnummer van uw organisatie. U ontvangt van ons een bevestiging als dit is verwerkt. Binnenkort is een functie beschikbaar in het Zorgbeeldportaal waarbij u zelf kan aangeven dat u geen van de zorg uit bijlage 1 van de regeling levert als organisatie.