Op welke (ijk)momenten moet ik de data aanleveren? Zijn daar vaste tijdstippen voor bepaald?

Uitvraag 1 juli t/m 1 september 2021
Van 1 juli tot 1 september 2021 wordt de uitvraag Monitoring druk op de zorg ingekort. Dit houdt in dat alleen de doorgang van kritiek planbare zorg (U3), het ziekteverzuim en de druk op de zorg worden gemonitord in deze uitvraag. Wij verzoeken u om in deze periode de gegevens alleen te wijzigen zodra de situatie verandert.
Als u de gegevens langer dan twee weken niet actualiseert, ontvangt u van ons voor de zekerheid een automatische herinnering.

Aanleveren gegevens week 28, 31 en 33 
Weeknummers 28, 31 en 33 vormen hierop een uitzondering. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bespreekt de opgehaalde beelden dan met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, de Nederlandse Zorgautoriteit en andere partijen. Om er zeker van te zijn dat zij overleg voeren op basis van een actueel beeld, verzoeken wij u om uw gegevens in het deel Monitoring druk op de zorg uiterlijk donderdag 15 juli, 5 augustus en 19 augustus vóór 12.00 uur ‘s middags te actualiseren of te bevestigen via zorgbeeld.nza.nl. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een herinnering.

Uitvraag per 1 september 2021
Hoe de uitvraag Monitoring druk op de zorg er per 1 september 2021 uit gaat zien is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de inhaalzorg. Na overleg met verschillende partijen, waaronder het LCPS en Zorgverzekeraars Nederland, zullen wij u hierover nader informeren.