Wordt een paramedisch huisbezoek bekostigd vanuit het eerstelijnsverblijf of vanuit de bekostiging voor ergotherapie?

De prestatie eerstelijnsverblijf bevat de paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) die samenhangt met de indicatie voor het eerstelijnsverblijf. Het huisbezoek, dat samenhangt met de indicatie, moet vanuit het integrale tarief van het eerstelijnsverblijf bekostigd worden. U kunt dit vinden onder hoofdstuk 4 van  onze Beleidsregel Eerstelijnsverblijf (BR/REG-20115a).
Als de paramedische zorg niet samenhangt met de indicatie voor het eerstelijnsverblijf, wordt het op de reguliere manier bekostigd.