Welke zorg valt onder de prestaties eerstelijnsverblijf?

Onder de prestaties eerstelijnsverblijf (met uitzondering van de onderlinge dienstverlening) vallen de volgende componenten:

  • Het verblijf. Hierbij zijn inbegrepen de huisvestingskosten, inventaris, eten en drinken, schoonmaak, linnengoed, outillagemiddelen, etc;
  • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging;
  • De geneeskundige zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten, inclusief de eerstelijns diagnostiek uitgevoerd door deze artsen; 
  • De paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) die samenhangt met de reden voor opname elv;
  • De psychologische zorg door gedragsdeskundigen op verzoek van de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten, inclusief de diagnostiek uitgevoerd door deze gedragsdeskundige.

Dit en meer staat in artikel 4 Prestaties van onze Beleidsregel eerstelijnsverblijf (BR/REG-24128a).