Welke tarieven gelden in de paramedische zorg?

De tarieven voor paramedische zorg zijn vrij. Voor de paramedische sector stelt de NZa de behandelomschrijvingen (prestaties) vast. Ook geldt er een vrije prestatie.

De zorgverzekeraars en zorgaanbieders leggen in hun contracten vast hoe hoog de tarieven van de behandelingen zijn en welke kwaliteitseisen er gelden. De NZa stelt hiervoor dus geen (maximum-)tarieven vast en doet ook geen kostenonderzoeken. De minister van VWS en de Tweede Kamer bepalen voor welke zorgsectoren vrije tarieven gelden. Zie voor meer informatie onze Informatiekaart vrije prijzen en contracten paramedische zorg.