Welke prestaties zijn onderdeel van de uitvraag?

We vragen in dit onderzoek gegevens op van meerdere financieringsstromen:

• Prestaties Zorgprestatiemodel (ggz en fz)

• Prestaties 'Verblijf met behandeling' (Wlz-ggz)

• Beschikbaarheidbijdragen medische vervolgopleidingen ggz (MVO-ggz)

Op deze manier willen wij voor u een eenvoudigere aansluiting op uw jaarrekening maken. Dat wil zeggen dat wij, maar ook u, makkelijker kunnen controleren of opgegeven kosten overeenkomen met de jaarrekening. Ook voorkomen wij hiermee dat wij u meerdere keren om medewerking vragen.

Naast gegevens uit de jaarrekening, vragen wij gegevens op over de productie van de prestaties, financiële gegevens en gegevens vanuit de personeelsadministratie. Ook wordt er gevraagd naar een bestuursverklaring (bij instellingen) of een verklaring omtrent juistheid (bij vrijgevestigden). De lijst met prestatiecodes die onderdeel zijn van de uitvraag zal rondom de start van het onderzoek bekend worden gemaakt. Een verwijzing hiernaar komt in zowel het formulier als bij deze vraag.