Welke informatie geeft een zorgaanbieder door aan een dementienetwerk?

Een zorgaanbieder die is aangesloten bij een dementienetwerk vermeldt op de eigen website dat informatie over wachttijden en wachtlijsten op de website van het dementienetwerk te vinden is.

Een zorgaanbieder geeft aan het dementienetwerk de volgende gegevens door

  • Het aantal cliënten dat op de wachtlijst staat.
  • Het aantal cliënten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat.
  • Het aantal cliënten dat in zorg is.
  • Het totaal aantal fte's van de casemanagers dementie.
  • De AGB-code van de vestigingslocatie.

De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie in het AGB-register.