Welke dagen komen in aanmerking als een te declareren verblijfsdag, aangezien er geen aanwezigheid binnen de elv bestaat?

Bij eerstelijnsverblijf mogen geen afwezigheidsdagen gedeclareerd worden. In de toelichting van de Beleidsregel eerstelijnsverblijf staan voorbeelden beschreven van opname en ontslag (voorbeelden van 1 en 2 mei). Alleen de opnamedag is declarabel wanneer de patiënt voor 20:00 uur is opgenomen en er sprake is van een overnachting. De patiënt verblijft inmiddels een week, en in deze situatie gaat de patiënt bijvoorbeeld gedurende de zaterdag naar huis, inclusief de nacht. In dit geval zijn de vrijdag en zaterdag declarabel. De opnamedag is dan pas weer declarabel indien de opname voor 20:00 uur plaatsvindt en het een overnachting betreft.