Wat verandert per 15 april 2019?

U was als zorgaanbieder verplicht om diagnose-informatie tot op het diepste niveau aan te leveren. Na onderzoek is gebleken dat wij diagnose informatie tot op het diepste niveau niet meer gebruiken voor onze wettelijke taken. Informatie die wij niet gebruiken, vragen wij ook niet op. Daarom hebben wij de regelgeving aangepast en vragen we alleen nog diagnose-informatie op hoofdgroep niveau uit.

De nieuwe regelgeving treedt per 15 april 2019 in werking. Het gaat om de Regeling verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz (NR/REG-1829) en de Regeling verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg (NR/REG-1813a).

Hiervoor heeft de NZa nieuwe gegevensaanleverstandaarden (GA) gepubliceerd. Softwareleveranciers bouwen dit in hun software in. U vindt de GA’s op ons documentenplatform.