Wat moet ik doen als een bepaalde indicatie niet is opgenomen in de G-standaard?

Het CIBG, een agentschap van het ministerie van VWS, stelt per add-ongeneesmiddel en ozp-stollingsfactoren een lijst op met on-label en off-label indicaties, de zogenaamde add-on databank (AOD). Als u een geneesmiddel verstrekt voor een indicatie die niet op de AOD staat, mag u de optie 'overig' in de G-standaard selecteren. Als u dit geneesmiddel regelmatig voor die indicatie verstrekt, dan kunt u via uw beroepsgroep een aanvraag indienen bij het CIBG om de indicatie in de AOD op te nemen.