Wat mag een verloskundige declareren voor bloedafname?

Eerstelijnszorg

Als een verloskundige bloed prikt zien wij dit als verloskundige zorg en is deze handeling dus onderdeel van de prestatie Volledige verloskundige zorg.

Een aparte prestatie voor bloedprikken kan dus niet worden gedeclareerd, dat zou dubbele bekostiging zijn. Voor de verloskunde kennen we een integrale bekostiging, zie hiervoor de onze Prestatie en tariefbeschikking verloskunde (TB/REG-20608-02).

Tweedelijnszorg

Bloedprikken kan in de tweedelijnssetting wel worden geregistreerd als bijvoorbeeld een klinisch verloskundige bloed afneemt. Deze zorgactiviteit maakt dan onderdeel uit van het zorgtraject (het dbc zorgproduct in dit geval). Het registreren van deze activiteit in de tweede lijn leidt niet tot de declaratie van een ander zorgproduct of een hoger tarief.