Wat mag er in rekening gebracht worden bij een no-show?

Als de patiënt het medicijn niet ophaalt, mag de apotheker geen van de door de NZa opgestelde prestaties in rekening brengen. Een uitzondering hierop geldt voor de prestatie 'terhandstelling'. Een onderdeel van deze prestatie is contact opnemen met de verwijzer  als de apotheker oordeelt dat het voorgeschreven geneesmiddel niet het juiste geneesmiddel voor de patiënt  is. Dit is onderdeel van de prestatie terhandstelling en hiervoor mag deze prestatie in rekening worden gebracht. Uiteraard worden dan niet de kosten voor het geneesmiddel in rekening gebracht, uitsluitend de prestatie 'terhandstelling'.

De apotheek mag een no-show tarief in rekening brengen bij de patiënt als deze de medicijnen niet komt ophalen (uitzondering is bovengenoemde situatie, dan geldt de terhandstelling).

No-show kan niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden, het gaat immers niet om verzekerde zorg. Dit is een civielrechtelijke situatie, waar de NZa geen bemoeienis mee heeft. Wel moet de apotheek de patiënt informeren dat er een no-show tarief in rekening wordt gebracht.