Wat is het verschil tussen een richtsnoer en regelgeving?

Een richtsnoer zijn nieuwe aanbevelingen om het contracteerproces soepeler te laten verlaten. De nieuwe richtsnoeren zijn op dit moment niet in de regelgeving opgenomen en zijn vooralsnog juridisch niet door de NZa handhaafbaar. Wij verwachten van zorgaanbieders en zorgverzekeraars dat zij de nieuwe richtsnoeren opvolgen en handelen in lijn met de bedoeling ervan. Wanneer wij regelgeving ter sprake brengen, gaat het om bestaande regelgeving op het gebied van een transparant inkoopproces en informatieverstrekking aan consumenten over gecontracteerde zorg. Wij verwachten van zorgaanbieders en zorgverzekeraars dat zij minimaal voldoen aan de bestaande wetten en regelgeving. Raadpleeg ook de informatiekaart Handvatten Contractering