Wat is de rol van de NZa bij zorgcontractering?

De Nederlandse Zorgautoriteit houdt toezicht op de zorgcontractering in de Zorgverzekeringwet (Zvw). Via de zorgcontractering maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken die bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Deze afspraken zorgen ervoor dat burgers tegen een redelijke prijs een verzekering kunnen kiezen met voldoende zorg uit het basispakket.

Ons toezicht op de zorgcontractering bevat de volgende onderdelen:

  • de zorgplicht van zorgverzekeraars
  • het contracteerproces tussen zorgverzekeraars en aanbieders
  • de informatieverstrekking aan consumenten
  • aanmerkelijke marktmacht

Meer informatie vindt u in de Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg.