Wat is de definitie van een magistrale bereiding?

Een magistrale bereiding is een apotheekbereiding door of in opdracht van een apotheker. Deze wordt bereidt in de apotheek kleine schaal bereidt ten behoeve van terhandstelling in een apotheek. Deze wordt verstrekt aan een vooraf geïdentificeerde patiënt, waaraan een individueel voorschrift ten grondslag ligt.