Wat geldt als verblijfsdag binnen eerstelijnsverblijf?

Met de term ‘verblijfsdag’ wordt binnen eerstelijnsverblijf een elv-dag bedoeld. Met andere woorden: voor elke verblijfsdag mag een dag elv laag-complex, elv hoog-complex of elv ptz in rekening worden gebracht.

Een verblijfsdag is een kalenderdag die deel uitmaakt van een periode van opname voor eerstelijnsverblijf. De opname omvat minimaal één overnachting. De dag van opname en de dag van ontslag gelden als een te declareren verblijfsdag. Hierbij geldt voor de dag van opname dat deze alleen gedeclareerd kan worden als de opname heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur. Als de dag van opname samenvalt met de dag van overlijden is er ook sprake van een verblijfsdag. Als in dit geval de opname na 20.00 uur heeft plaatsgevonden, kan er ook een verblijfsdag gedeclareerd worden. 

Met ‘kalenderdag’ wordt bedoeld dat de verblijfsdag gekoppeld is aan de datum. Met andere woorden: de overgang van verblijfsdag 1 naar verblijfsdag 2 ligt bij 0.00u ’s nachts.

Voor een schematisch overzicht voor verblijfsdagen bij ontslag en overlijden, zie onze Circulaire Verblijfsdagen en geneesmiddelen binnen eerstelijnsverblijf (CI/17/56c).