Wat gebeurt er als ik niet aanlever?

Mocht u niet aanleveren, dan kunnen wij een zogenoemde last onder dwangsom opleggen. Dit is een verplichting tot betaling van een (periodiek) bedrag totdat u de gegevens alsnog heeft aangeleverd.