Wat gebeurt er als ik niet aanlever?

Het is belangrijk om te weten dat deelname aan dit onderzoek verplicht is volgens artikel 61 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De reden hiervoor is dat het alleen dan mogelijk is voor de NZa om voldoende gegevens te ontvangen om betrouwbare conclusies te trekken over nieuwe tarieven. Mocht u niet (tijdig) aanleveren, dan kunnen wij een zogenoemde aanwijzing of een last onder dwangsom en/of boete opleggen.