Wanneer moet ik de zorgvraagtypering invullen voor nieuwe en bestaande cliënten?

Voor de planning van het uitvoeren van de zorgvraagtypering wordt aangesloten bij de regels van de aanlevering van de prestatie-indicatoren. Dit betekent dat zorgvraagtypering voor nieuwe cliënten uiterlijk binnen 3 maanden moet worden geregistreerd en binnen 6 maanden voor Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s). De geldende prestatie-indicatorengids is te vinden op de pagina Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie van het DJI.