Wanneer kom ik in aanmerking voor ontheffing en hoe vraag ik die aan?

Een ontheffing is mogelijk in uitzonderlijke gevallen met aantoonbare overmacht.

Voorbeelden van aantoonbare overmacht zijn:

  • faillissement;
  • overlijden bij solopraktijk;
  • arbeidsongeschiktheid bij solopraktijk.

Voorbeelden van situaties waarop geen ontheffing van toepassing is:

  • (aanstaand) pensioen;
  • minder werken i.v.m. privĂ©omstandigheden;
  • ziekte/afwezigheid accountant;
  • verhuizing;
  • deelname aan kostprijsonderzoek in eerdere jaren;
  • deelname aan pilot nieuwe bekostiging;
  • stoppen met uw praktijk in 2018.

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor ontheffing, stuurt u een e-mail naar info@nza.nl, o.v.v. ontheffing kostprijsonderzoek ggz fz en het kenmerk van het informatieverzoek. Het is aan u om aan te tonen dat het om aantoonbare overmacht gaat. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld.