Waarom stelt de NZa niet in alle sectoren (maximum)tarieven vast?

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Tweede Kamer bepaalt voor welke zorgsectoren vrije tarieven gelden.

In een aantal sectoren gelden vrije tarieven. Bijvoorbeeld in de gehele paramedische zorg, het grootste deel van de medisch-specialistische zorg en een deel van de huisartsenzorg. Dit betekent dat de NZa voor deze zorg geen kostenonderzoek doet en geen maximumtarief vaststelt.