Waarom deze uitvraag voor een kostprijsonderzoek ggz en fz?

We staan als maatschappij voor de grote uitdaging om de zorgvraag in de ggz op te vangen en ervoor te zorgen dat iedereen goede zorg krijgt op het moment dat deze nodig is. Nu en in de toekomst. Om dit te kunnen bereiken, voert de NZa periodiek kostenonderzoeken uit, met als doel tarieven vast te stellen die redelijkerwijs kostendekkend zijn. Voor een nieuw kostprijsonderzoek gebruiken wij zo recent mogelijke gegevens, omdat de tarieven die wij hierop baseren in de toekomst langer houdbaar zijn. In het kostenonderzoek vragen wij daarom naar gegevens over 2023. Deze gegevens moeten leiden tot passende tarieven per 1 januari 2026.

In de ggz en fz is per 2022 de bekostiging anders vormgegeven met het zorgprestatiemodel (ZPM). De huidige tarieven zijn nog gebaseerd op gegevens van 2015 en 2017. Sindsdien zijn de tarieven wel geïndexeerd, maar zijn er ook ontwikkelingen geweest die de kosten en productie mogelijk hebben veranderd. Ook voor de Wlz-ggz prestaties voor verblijf inclusief behandeling (ggz-b) is het enkele jaren geleden dat er een kostprijsonderzoek heeft plaatsgevonden. Daarnaast kent de Wlz-ggz sinds 2021 een directe toegang voor mensen met een psychische stoornis die voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz (ggz-wonen). Sinds de directe toegang heeft er voor de Wlz-ggz prestaties nog geen kostprijsonderzoek plaatsgevonden naar de prestaties voor verblijf inclusief behandeling. Dit kostprijsonderzoek draagt eraan bij dat deze ontwikkelingen ook in de tarieven worden meegenomen.