Uit welke specifieke zorgonderdelen bestaat de prestatie volledig prenatale zorg?

Wij hebben niet opgesteld uit welke zorgonderdelen de prestatie volledig prenatale zorg bestaat.

In de verloskunde geldt een integrale bekostiging. Dit betekent dat zorgaanbieders één bedrag krijgen voor hun geleverde zorg. In het geval van volledige prenatale zorg krijgt de verloskundige maximaal € 573,65 - € 705,59 voor alle zorg. Dit is de zorg vanaf het eerste consult tot en met de laatste zorg voor de bevalling. Zie hiervoor ook de Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde (TB/REG-20608-02).