Richtsnoer X is niet van toepassing op sector Y, moeten we het toch naleven?

De handvatten in dit document zijn van toepassing op alle typen onderhandelrelaties tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar (in de zin van artikel 1 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)). Wij beseffen echter dat er niet één zorginkoopmarkt is. Contractering is voor elke sector anders en kan daardoor verschillen in omvang, aanbod, spreiding en beschikbaarheid. Daarnaast bestaan er grote verschillen in de wijze waarop zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar afspraken maken. Dit kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de omvang van een zorgaanbieder en/of zorgverzekeraar of hoe groot het marktaandeel is voor de desbetreffende zorgverzekeraar/zorgaanbieder. Toch hebben wij getracht generieke richtsnoeren bij alle sectoren op te stellen.