Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het tarief in het contractaanbod?

Geschillen over de inhoud van de contracten kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars voorleggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut. Daarnaast adviseren wij u om uw zaak voor te leggen aan uw beroepsorganisatie. Zij kunnen het belang van uw beroepsgroep vertegenwoordigen, bij veelvoorkomende problemen. Fysiotherapeuten kunnen ook terecht bij het Meldpunt contractering van de KNGF.​ Ten slotte kunt u uw casus voorleggen aan uw rechtsbijstandverzekering of aan de civiele rechter.

Rol van de NZa in het Kostenonderzoek paramedische zorg van Gupta Strategists

Het Kostenonderzoek paramedische zorg van Gupta Strategists is onderdeel van de bestuurlijke afspraken paramedische zorg. Ondertekenaars zijn de beroepsgroepen in de paramedische zorg, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U kunt bij uw beroepsgroep vragen stellen over deze bestuurlijke afspraken en het kostenonderzoek dat daar onderdeel van is.