Welke dbc-zorgproducten voor het behandelen van een rookverslaving kan ik declareren binnen de medisch-specialistische zorg?

Voor longgeneeskunde bestaan dbc-zorgproducten voor het behandelen van een rookverslaving.

Longgeneeskunde

 Deze dbc-zorgproducten worden afgeleid op basis van de combinatie diagnose Rookverslaving (0322_9904) en zorgactiviteiten voor polikliniekbezoeken, diagnostiek en dergelijke (ter informatie: naar deze dbc-zorgproducten wordt ook afgeleid op basis van de diagnosen alcoholgebruik (interne geneeskunde) en verslavingssyndromen (neurologie)):

  • 059899042          Verslavingszorg | Klin kort (afleiding bij 1-5 verpleegdagen)
  • 059899043          Verslavingszorg | Klin middel (afleiding bij 6-28 verpleegdagen)
  • 059899044          Verslavingszorg | Klin (zeer) lang (afleiding bij >28 verpleegdagen)
  • 059899045          Verslavingszorg | Diagnostisch (zwaar) / Therapeutisch licht (afleiding  op basis van bepaalde diagnostiek en/of ingrepen)
  • 059899046         Verslavingszorg | Dag/Poli >2 / Routine onderzoek >2 (afleiding op basis van bepaalde diagnostiek, dagverpleging of >2 consulten)
  • 059899047          Verslavingszorg | Licht ambulant (afleiding bij 1 of 2 consulten)
  • 990003012          ICC Longgeneeskunde (afleiding op basis van een klinisch intercollegiaal consult)

In een dbc-zorgproduct vallen alle kosten die het ziekenhuis maakt voor het behandelen van de rookverslaving (ook de ondersteunende middelen, zoals de nicotinepleisters).

Andere specialismen

De andere medisch specialismen kennen geen aparte diagnose of dbc-zorgproducten voor het behandelen van een rookverslaving. Het geven van een stopadvies wordt gedeclareerd als onderdeel van het dbc-zorgproduct voor de zorgvraag waarvoor patiënt bij de zorgverlener onder behandeling is. Hiervoor kan bijvoorbeeld wel een polikliniekbezoek geregistreerd worden (mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2103a)).