Mogen zorgaanbieders zich verenigen in het contracteerproces?

Dat mag, zolang dit binnen de kaders van de mededingingsregels blijft. Daar houdt de Autoriteit Consument en Markt toezicht op.

Als zorgaanbieders zich beter organiseren, maakt dat hen een interessantere partij voor andere zorgverleners in de regio en voor zorgverzekeraars om samen te werken.