Mogen zorgaanbieders zich verenigen in het contracteerproces?

Het lukt zorgaanbieders beter om in gesprek te gaan met zorgverzekeraars wanneer zij zich verenigen, of er sprake is van een hogere organisatiegraad. Het is wel van belang dat dit binnen de kaders van de mededingingsregels blijft. Daar houdt de Autoriteit Consument en Markt toezicht op.

Als zorgaanbieders zich beter organiseren, maakt dat hen een interessantere partij voor andere zorgverleners in de regio en voor zorgverzekeraars om samen te werken.