Met welke uitkomst voor de cliënt in gedachten moet ik de dimensies van zorgvraagtypering invullen?

De zorgvraagtypering beoogt een vrij globale inschatting te geven van de tijd en intensiteit aan behandeling die (nog) nodig zal zijn voor een cliënt. Om dat in te schatten houdt u als richtpunt “uit zorg” aan, want dat is waar we naar toe werken. Een van de dingen die u daarbij gebruikt is het risico; mensen met een hoger risico hebben meer en intensievere zorg nodig dan mensen met een lager risico. Als het goed is dan kan dat met de totaalscore van de HKT/HCR/FARE, deze instrumenten zijn in het verleden onderzocht en gevalideerd op hun samenhang met recidive “uit zorg”. Naast de inschatting “uit zorg” voor de fz, kunt u de HKT/HCR/FARE in de klinische praktijk gewoon blijven gebruiken zoals u altijd deed. Bijvoorbeeld voor het inschatten van de risico’s in de huidige behandelfase.