Mag ik spillage declareren?

U mag alleen onvermijdbare spillage declareren.

De Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-1816) schrijft voor dat u het aantal eenheden (bijv. infusieflacons, tabletten) of fracties van eenheden (bijv. een halve infusieflacon) dat nodig is om de voorgeschreven hoeveelheid te kunnen verstrekken aan de patiënt bij gebruikmaking van de minst verspillende (combinatie van) verpakkingsgrootte(s) declareert. Het is niet toegestaan om vermijdbare spillage te declareren. Er moet dan ook gebruikt worden gemaakt van de minst verspillende verpakking. De gebruikte eenheid is niet per definitie gelijk aan de verpakkingseenheid (bijvoorbeeld wanneer een verpakking voor meerdere patiënten gebruikt wordt; pooling)

In de regels schrijven we niet exact voor hoe je kosten over meerdere patiënten verdeelt. In het ideale geval verdeelt u het restant naar rato. Voorbeeld: patiënt A kreeg 200 mg en patiënt B kreeg 100 mg. U rekent in dit geval 66% van de spillage toe aan patiënt A en 33% aan patiënt B. Als dat niet mogelijk is, is ook een lineaire verdeling (50/50) toegestaan. Bij voorkeur wordt niet alles aan de laatste patiënt toegerekend (op die nota zou dan immers een onevenredig grote hoeveelheid toegediende medicatie vermeld worden).