Mag ik spillage declareren?

U mag alleen onvermijdbare spillage declareren.

De Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2403a) schrijft voor dat u het aantal eenheden (bijv. infusieflacons, tabletten) of fracties van eenheden (bijv. een halve infusieflacon) declareert dat nodig is om de voorgeschreven hoeveelheid te kunnen verstrekken aan de patiënt bij gebruikmaking van de minst verspillende (combinatie van) verpakkingsgrootte(s). Vermijdbare spillage mag u niet declareren. U moet dan ook gebruik maken van de minst verspillende verpakking. De gebruikte eenheid is niet altijd gelijk aan de verpakkingseenheid (bijvoorbeeld wanneer een verpakking voor meerdere patiënten gebruikt wordt; pooling).

In de regels schrijven we niet precies voor hoe u de kosten over meerdere patiënten verdeelt. In het ideale geval verdeelt u het restant naar rato. Bijvoorbeeld: patiënt A kreeg 200 mg en patiënt B kreeg 100 mg. U rekent in dit geval 66% van de spillage toe aan patiënt A en 33% aan patiënt B. Als dit niet mogelijk is, is ook een lineaire verdeling (50/50) toegestaan. Bij voorkeur rekent u niet alles aan de laatste patiënt toe. Op die nota zou dan namelijk een onevenredig grote hoeveelheid toegediende medicatie staan.