Mag er een ANZ-toeslag gedeclareerd worden als de apotheek op koopavond geopend is?

Vanaf 2016 betaalt de patiënt voor apotheekzorg in de avond, nacht en op zondag maximaal €45,- per voorschrift. Daarnaast betaalt de patiënt de eventuele niet-vergoede kosten van de medicijnen.

Er is alleen sprake van een Avond, Nacht en Zondag (ANZ-) dienstverlening wanneer is voldaan aan twee voorwaarden:

  1. De apotheek is geopend binnen volgende dagen en tijden:
    • tussen 18.00 uur en 08.00 uur van de opvolgende dag, of;     
    • tussen 08.00 uur en 18.00 uur op een zondag, of;
    • tussen 08.00 uur en 18.00 uur op Nieuwjaarsdag; Tweede Paasdag; Koningsdag; Hemelvaartsdag; Bevrijdingsdag in elk lustrumjaar (2015, 2020, etc.); Tweede Pinksterdag; beide Kerstdagen.
  2. De apotheek is geopend in het kader van gecontracteerde dienstwaarneming.

Als aan deze voorwaarden is voldaan mag de apotheek een ANZ-toeslag declareren. Het openstellen van een apotheek op koopavond wordt gezien als een extra service aan de patiënt en valt niet onder de tweede voorwaarde dat de apotheek geopend is in het kader van gecontracteerde dienstwaarneming. Op koopavond mag dus geen ANZ-toeslag worden berekend.