Mag ik de prestatie ‘Lange zitting’ zoals staat in de regelgeving voor fysiotherapie declareren voor een patiënt die gzsp ontvangt?

Ja, dat mag. De prestatie ‘Lange zitting’ is bedoeld voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen. Een voorbeeld hiervan is een patiënt die gzsp ontvangt. U vindt deze prestatie ‘Lange zitting’ in de regelgeving logopedie, fysiotherapie en oefentherapie.

Wij hebben de prestatiebeschrijving 'Lange zitting' per 2021 aangepast zodat u deze prestatie kan declareren in het geval van gzsp. De zorgverzekeraar kan echter wel voorwaarden stellen aan het gebruik van deze prestatie. Naast de prestatie ‘Lange zitting’ kunt u namelijk ook andere prestaties binnen de regelgeving logopedie, fysiotherapie en oefentherapie inzetten.

Aanvullende informatie

Paramedische zorg kan ook een onderdeel zijn van de gzsp-behandeling. De paramedische zorg is dan onderdeel van het gzsp-behandelplan. De regiebehandelaar schrijft in dit geval paramedische zorg voor aan de patiënt. Deze paramedische zorg kan gegeven worden tijdens de zorg in een groep of individueel gegeven worden. De paramedische zorg tijdens de zorg in een groep wordt al gedeclareerd via de prestaties ‘zorg in een groep’ binnen de gzsp. Als deze zorg individueel gegeven wordt, dan declareert de zorgaanbieder deze paramedische zorg apart. De zorgaanbieder moet de zorg declareren via de prestaties van de eerstelijns paramedische zorg. Bovenstaande tekst geldt dan ook voor de individuele paramedische zorg.