Mag een tandarts ook orthodontieverrichtingen uitvoeren?

Alleen een zorgaanbieder, die bevoegd en bekwaam is, mag zorg leveren. 

Dit geldt ook voor een tandarts die orthodontieverrichtingen wil leveren. In Nederland mogen tandartsen in principe alle tandheelkundige behandelingen en beugelbehandelingen uitvoeren, zo lang ze bevoegd en bekwaam zijn.