Mag een eigen bijdrage gevraagd worden voor televisie, telefoon en internet in het elv?

Ja, dit mag. Televisie, telefoon en internet hangen niet samen met de geneeskundige zorg waarvoor het verblijf is geïndiceerd en deze kosten zijn niet dan ook meegenomen als onderdeel van de tarieven in het elv. Een zorgaanbieder mag daarom een eigen bijdrage vragen voor het gebruik van televisie, telefoon en internet in het elv.