Mag een assistent taken van de tandarts of orthodontist overnemen?

Een assistent kan inderdaad (een gedeelte van) de werkzaamheden van de tandarts of orthodontist uit handen nemen. 

Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden:

  • De assistent dient goed gekwalificeerd te zijn;
  • De tandarts of orthodontist moet fysiek aanwezig zijn en;
  • De tandarts of orthodontist moet de eindverantwoordelijkheid dragen.

Door een gedeelte van de zorg uit handen te nemen kan de zorg efficiënter geleverd worden en daarmee dus beter betaalbaar worden. De assistent mag wel dezelfde tarieven in rekening brengen. De prestaties voor mondzorg zijn namelijk functioneel beschreven. Dat houdt in dat een ieder die bevoegd en bekwaam is om de verrichting uit te voeren, de prestaties mag leveren en declareren. Het maximumtarief dat in rekening gebracht mag worden voor de prestaties, is voor iedere zorgverlener die deze verrichtingen uit mag voeren hetzelfde.