Wanneer is het kostprijsonderzoek afgelopen?

Half mei 2019 is de bijdrage van deelnemers aan het kostprijsonderzoek afgerond. De planning ziet er als volgt uit:

Kostprijsonderzoek ggz planningInvulsjabloon
Sira Consulting en Capgemini Invent vergelijken kostprijsgegevens van de deelnemende zorgaanbieders met elkaar. Verschillen tussen zorgaanbieders worden dan duidelijk. Het kan voorkomen dat een accountmanager naar aanleiding van deze verschillen aanvullende vragen heeft. In dat geval kan de accountmanager tot eind april contact opnemen met de zorgaanbieder.

Profielgegevens
Daarna gaat de NZa over tot de laatste stap van het kostprijsonderzoek. Voor de totstandkoming van goede tarieven is het voor ons belangrijk om betrouwbare gegevens te hebben. De NZa onderzoekt daarom uw zorgprofielgegevens aan de hand van een aantal controles. Het gaat daarbij niet om een materiële controle, maar om een digitale controle op de juistheid van de gegevens. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat sommige profielgegevens toch nog vragen oproepen. Daarover kan de NZa tussen half april en half mei nog contact opnemen.