Mogen er mutatiedagen in rekening worden gebracht bij de drie verblijfsprestaties bij Eerstelijnsverblijf (elv)?

Nee, voor de drie verblijfsprestaties, die genoemd zijn in de beleidsregel, mogen geen mutatiedagen gerekend worden. Dat is ook de reden dat deze door Vektis niet zijn opgenomen in de prestatiecodelijst.