Kan eerstelijnsverblijf tegelijkertijd met Wmo-zorg gedeclareerd worden?

Wij hebben in de regelgeving voor eerstelijnsverblijf binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geen beperkingen opgenomen voor het gebruik van Wmo-zorg naast het eerstelijnsverblijf.

Het is aan de zorgaanbieder om te bepalen of het gewenst is dat deze zorgvormen naast elkaar bestaan. Denk bijvoorbeeld aan Wmo-dagbesteding die men tijdens het elv wil laten doorlopen.