Kan deze regeling ook als respijtregeling voor mantelzorgers gebruikt worden?

Nee, eerstelijnsverblijf kan niet ingezet worden voor respijtzorg.

Eerstelijnsverblijf is verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Er moet dus een medische noodzaak zijn voor eerstelijnsverblijf.