Is het vastleggen van zorgvraagtypering verplicht?

Ja, vanaf 2022 wordt het zorgvraagtype verplicht op de factuur vermeld bij de zorgprestaties. De verplichting geldt per patiënt, niet per prestatie. De zorgvraagtypering gaat mee bij iedere declaratie, tenzij er een privacyverklaring is ondertekend. Er is 1 uitzondering: bij diagnostiekconsulten is het vermelden van het zorgvraagtype optioneel.