Is er een onkostenvergoeding beschikbaar?

Er is helaas geen onkostenvergoeding mogelijk. Artikel 61 van de Wet marktordening gezondheidszorg verplicht een ieder om kosteloos aan een informatieverzoek van de NZa te voldoen. Om de belasting zo laag mogelijk te houden, bieden wij ondersteuning met onder andere een persoonlijke accountmanager, invulhulp en informatiebijeenkomsten. Meer informatie over de ondersteuning ontvangt u in november.