Is er een maximale periode vastgesteld voor eerstelijnsverblijf?

Nee, door de NZa is er geen maximale periode vastgesteld voor eerstelijnsverblijf.

De verblijfsduur op een bed voor elv wordt zorginhoudelijk bepaald. Zo kan bij een patiënt met een zorgbehoefte voor palliatief terminale zorg een langere ligduur noodzakelijk zijn, als de geschatte prognose van een levensverwachting van 3 maanden wordt overschreden. Voor de laag complexe en hoog complexe patiënten zal de ligduur gericht zijn op een terugkeer naar de eigen thuissituatie.

Vanuit de wettelijke aanspraak stopt de vergoeding van elv na 3 jaar. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Verblijf (Zvw) van het Zorginstituut Nederland (ZINL).