Wat is de start van de prenatale fase?

De prenatale fase start op het moment dat de cliënt zorg ontvangt in het kader van haar zwangerschap.

Voor de intake, kan er sprake zijn van een echo, voor bijvoorbeeld bloedverlies. Mogelijk blijkt uit deze echo dat de cliënt al zwanger is. In dat geval behoort deze zorg tot de zwangerschap en is dus onderdeel van de prenatale fase.