Wat is de start van de postnatale fase?

De einddatum van de natale fase is 2 uur na de geboorte van de placenta. Dat is ook de startdatum van de postnatale fase.

Onze regelgeving geeft geen uitsluitsel aan welke fase een verpleegdag gekoppeld wordt bij een bevalling die intramuraal plaatsvindt. Om een eenduidige registratie te bevorderen is daarom besloten om de verpleegdag te koppelen aan de postnatale fase. Zie voor meer informatie de Regeling integrale geboortezorg (NR/REG-1822).