Is het verplicht om alle integrale zorgprestaties te leveren?

Nee, dit is niet verplicht.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen een contract sluiten voor een deel van de prestaties voor integrale geboortezorg. Daarnaast kunnen zij afspraken maken met behulp van deĀ Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG-19158).