De Beleidsregel verloskunde maakt onderscheid tussen verschillende zorgzwaarte (reguliere zorg, achterstandswijken en RZA). Zijn deze ook van toepassing op de integrale geboortezorg?

Nee, er is geen onderscheid in de zorgzwaarte omdat er voor de integrale geboortezorg vrije tarieven gelden. Per zorgzwaarte kunt u wel afspraken maken over verschillende tarieven met de zorgverzekeraar.