Ik krijg alleen een standaard reactie van de zorgverzekeraar. Mag dat?

Ja, dat mag.

In de Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw (TH/NR-021) schrijven wij dat de zorgverzekeraar tijdig een duidelijke reactie op vragen en opmerkingen van de zorgaanbieder moet geven. Zorgverzekeraars zijn niet verplicht om op iedere individuele vraag een persoonlijk antwoord te geven.